SEURAN ARVOT

PK-37:n yhteiset perusarvot ovat iloisuus, luotettavuus, menestys ja yhteisöllisyys.

Iloisuus toteutuu pääasiassa hyvänä ilmapiirinä ja jalkapallosta nauttimisena. Arjessa iloisuutta ilmentävät myös tyytyväisyys, henkilökohtainen ja yhteinen onnistuminen ja kehittyminen sekä leikkimielisyys ja tapakasvatus.

Luotettavuus toteutuu pääasiassa lupausten pitämisenä ja sovittujen asioiden hoitamisena. Arjessa luotettavuutta kuvaa myös reilu peli, oikeudenmukaisuus, rehellisyys ja tasapuolinen yhteisten sääntöjen noudattaminen. Luotettavuus ilmenee myös toiminnan läpinäkyvyytenä ja avoimuutena.

Menestystä kuvaavat arjessa yhteisten tavoitteiden saavuttaminen sekä pyrkiminen omalle huipulle. Lisäksi menestystä on myös itsensä voittaminen niin pelaajana kuin minä muuna PK-perheen jäsenenä tahansa. Kestävä menestyminen edellyttää ahkeruutta, suunnitelmallisuutta ja peräänantamattomuutta.

Yhteisöllisyys on parhaimmillaan yhteishenkeä, yhdessä oppimista ja toisista huolehtimista. Myös seuran erilaisten ja eri-ikäisten toimijoiden välistä yhteistyötä ja jokaisen yhdenvertaisuutta korostetaan.

Yhdessä olemme enemmän!


Pallo-Kerho 37 ry                                                  

Postiosoite: PL 79, 74101 Iisalmi

Toimisto: Sankarinkatu 9 A, Iisalmi

Puhelin: 044 - 37 37 370

E-mail: pk-37@pk-37.fi


Aidosti yläsavolainen - Ylpeästi iisalmelainen