SEURAN SINIVALKOINEN TIE 2024

Seuran linjaus harjoittelun ja pelaamisen suhteen

PK-37:ssä jokainen pelaaja on yhtä tärkeä. Innokkaimmille ja lahjakkaimmille pelaajille seura tarjoaa mahdollisuuden edetä seuran omalla sinivalkoisella tiellä. Pienkenttäjoukkueissa harjoittelu tapahtuu pääsääntöisesti oman ikäluokan kanssa, jossa tarjotaan tasapuolinen peluuttaminen.

Siirtyessä isommille kentille junioripelaajalla on mahdollisuus oman innostuksen ja kykyjen mukaan harjoitella lähimmän ikäluokan mukana. Myös pelaaminen on mahdollista vanhemmassa ikäluokassa unohtamatta kuitenkaan oman ikäluokan pelejä. Pelaajat kirjataan omaan ikäluokkaan ja pelaaja myös harjoittelee sekä pelaa pääsääntöisesti omassa ikäluokassa. C-ikäluokasta lähtien seuran joukkueen valmentajat katsovat kyvykkäimmille pelaajille oikean harjoitus- ja peluuttamisympäristön.

Mikäli valmentajat katsovat, että pelaaja tarvitsee kehittyäkseen kovempia harjoituksia ja pelejä, voi hän lisäksi käydä molempien ikäluokkien valmentajien yhteisellä sopimuksella harjoituksissa ja peleissä vanhemmassa ikäluokassa ja mikäli perheessä on kaksi peräkkäisinä vuosina syntynyttä lasta ja lapsen huoltaja toimii joko valmentajana tai joukkueenjohtajana tai matka harjoituksiin kotoa on kohtuuttoman pitkä eri aikaan harjoituksissa kuljettamiseen, niin nuoremman lapsen siirtyminen vanhempaan ikäluokkaan on mahdollista.

Tyttöpelaajat voivat pelata PK-37:ssä niin kauan kuin se on luontevaa eikä erityisjärjestelyjä esim. otteluissa puku- ja suihkutilojen ja turnausmatkoilla lisäksi yöpymistilojen järjestämiseksi. Seurassa ohjataan tyttöjä paikalliseen tyttöjalkapalloseuraan.

Seuran valmennuslinja: 22207 (pk-37.fi)

Seuran toimihenkilöt

Toimihenkilöiden rikostaustaotteen esittäminen Pallo-Kerho 37:ssä

PK-37 tarkastaa rikostaustaotteen aina vakituiseen työsuhteeseen hakevilta. Rikostaustaote ei saa olla kuutta kuukautta vanhempi, kun se esitetään seuralle. Seuran puheenjohtaja tarkistaa rikostaustaotteen. Ote on tarkoitettu ainoastaan esitettäväksi seuralle. Seura ei saa kerätä tai tallentaa rikostaustaotteesta ilmeneviä tietoja. Seura voi tehdä rekisteriinsä ainoastaan merkinnän siitä, että ote on esitetty ja tässä yhteydessä kirjata muistiin otteen tunnistetiedot, joita ovat kyseisen henkilön nimi ja otteen päivämäärä ja otteen esittämispäivämäärä.

Jos otteesta käy ilmi, että henkilö on syyllistynyt johonkin rikosrekisteriotteessa merkittyihin rikoksiin, henkilöä ei voi hyväksyä tehtävään. Puheenjohtaja on vaitiolovelvollinen otteen sisällöstä.

PK-37:ssä vapaaehtoisten rikostaustaotteita pyydetään harkinnan mukaan (mm. mikäli henkilöä ei tunneta), sillä seurassa toimitaan tiiminä alaikäisten kanssa. Ryhmissä on aina vähintään kaksi aikuista matkoilla ja harjoitus- ja ottelutapahtumissa.

--> Lasten turvallisuutta edistävä toimintaohje: https://www.pk-37.fi/api/documents/download/20826

Kykyryhmät 2024

PK-37 järjestää kykyryhmiä seuran kyvykkäimmille ja innokkaimmille junioripelaajille.

Kykyryhmät talvella:

Kykyryhmä, D 12 + E 11 + E 10

Kykyryhmä, C 15 + C 14 + D 13

Maalivahdit talvella:

Maalivahdit, E 10 + E 11 + E 12

Maalivahdit, D 13 + D 14 + C 15 + B 17-16

Kykyryhmät kesällä:

Kykyryhmä, nuoret, tulossa

Kykyryhmä, vanhempi, tulossa

Maalivahdit, tulossa

Tavoitteet:

- lasten ja nuorten liikunnallisten valmiuksien kehittäminen

- liikunnallinen tapakasvatus

- innostaa lapsia ja nuoria liikkumaan

- jalkapallotaitojen kehittäminen

- lasten ja nuorten motivointi omatoimiseen liikkumiseen ja lajitaitojen kehittämiseen

Kykyryhmien harjoituksissa opetetaan pallonkäsittelytaitoja ja annetaan vinkkejä niiden soveltamiseen pelitilanteissa. Harjoituksissa käydään läpi muun muassa syöttö- ja haltuunottotekniikat sekä erilaiset kuljetus- ja potkutekniikat muiden perusasioiden lisäksi.

Pallonkäsittelytaitojen lisäksi kykyryhmän harjoituksissa pyritään ylläpitämään ja kehittämään pelaajien koordinaatiota ja yleistä kehon hallintaa. Mottona pidämme sitä, että taitava pelaaja hallitsee itsensä ja pallon.

Kykyryhmän tarkoituksena on opettaa lapsia kiihtyvään harjoitustahtiin. Samalla, kun taitoja opetetaan, harjoittelu pidetään leikinomaisena ja monipuolisena.

Kykyryhmän harjoituksissa pelaajille opetetaan potkut liikkuvaan palloon, pitkät syötöt, kuljetukset, käännökset ja suojaukset, erilaiset harhautukset ja maalinteko 1v1-tilanteissa. Pääpelissä pelaajille opetetaan puskut vauhdista ja niiden suuntaukset. Harjoituksissa opetetaan myös haltuunotot kaikilla kehon osilla sekä syötöt, liikkeelle lähdöt ja maalinteko haltuunoton jälkeen, syöttökatkot ja vartalotaklaukset. Hyökkäyspelissä opetellaan pelin leveys ja syvyys, ylivoimatilanteiden luominen sekä vastaantulot pelattavaksi. Puolustuspelissä pelaajille opetetaan peittäminen, varmistukset ja vartiointi. Myös pelaaminen intensiivisesti kovalla tempolla kyvykkäimpien pelaajien seurassa kuuluu olennaisena osana kykyryhmän toimintaan.

Tekniikkakilpailut ja harjoitukset:

Seura tukee pelaajia varaamalla hallista ja kentiltä vuoroja taidon ja taitolajien kehittämiseen.

Seurojen taitokilpailut järjestettiin vuonna 2022 kerran vuodessa. Taitokilpailuissa on sarjat F8 - D13 ikäisille junioreille.

Itäiseltä alueelta Valtakunnallisiin taitokilpailuihin saivat osallistumisoikeuden vuonna 2023 kaikki E10 - D13 -ikäluokkien Seurojen taitokilpailussa kultaisen merkin suorittaneet pelaajat.

Taitokilpailussa pelaajat kisaavat toisiaan vastaan, mutta ennen kaikkea testaavat henkilökohtaisia taitoja ja kilpailevat itseään vastaan yrittäen parantaa aikaisempaa tulosta.

Seuran tavoitteena on saada vähintään muutaman pelaajan osallistumisoikeus vuosittain valtakunnallisiin taitokilpailuihin.

Seurayhteistyö:

PK-37:n ja Kuopion Palloseura ry jatkavat seurayhteistyötä, joka tarjoaa yksittäiselle pelaajalle optimaaliset mahdollisuudet kehittyä paremmaksi jalkapalloilijaksi. Yhteistyö alkaa D 13 -junioreista. Pelaajat voivat osallistua kerran viikossa KuPS:n harjoituksiin. Mikäli päällekkäisiä otteluita kauden aikana tulee, niin PK-37:n pelaaja pelaa tarvittaessa omassa seurassa. Seurojen yhteistyöstä ja pelaajakohtaiset siirto- ja edustusasiat on kirjattu seurojen väliseen yhteistyösopimukseen.

Seurayhteistyötä tehdään juniorioreissa Kiuruveden Palloilijoiden (KiuPa) kanssa, sekä kaikkien ylä-savolaisten seurojen kanssa, jota pyritään tiivistämään entisestään. Junioriyhteistyötä tapahtumissa, futisstarteissa yms. tehdään Klubi-36:n kanssa. Edustusjoukkueen osalta tiiviimpää yhteistyötä tehdään farmisopimuksen merkeissä LaPa-95:n kanssa.

Koulutus:

Koulutetaan toimihenkilöitä seuran sisäisen koulutuksen lisäksi tarpeen mukaan, varojen sallimissa puitteissa.

Valmentajien osaamiseen ja koulutukseen panostetaan tarjoamalla kaikille seuran valmentajille mahdollisuus osallistua seuran sisäisiin ja Suomen Palloliiton koulutustapahtumiin seuran kustannuksella. Koulutuksiin osallistumisista sovitaan tapauskohtaisesti.

Valmennuksen laatua seurataan juniorivalmennuspäällikön ja seurakoordinaattorin vierailuilla harjoituksissa.

Seuran valmentajille järjestetään yhteinen tapaaminen 3 kertaa vuoden aikana.

Toiminta hyvissä olosuhteissa:

PK-37 järjestää lapsille ja nuorille toimintaa erinomaisissa olosuhteissa. Käytössä ovat talvella Iisalmen jalkapallohalli ja kesällä lukuisia loistavassa kunnossa olevia nurmikenttäalueita.

Seura järjestää toiminnan taustat kuntoon ja kaikilla seuran ryhmillä on käytössä asianmukaisten olosuhteiden lisäksi toiminnassa tarvittavat välineet.

Ulkoinen pelaajakartoitus:

PK-37 tarkkailee aktiivisesti Iisalmen lähialueen seurojen pelaajia. Lyhyiden välimatkojen ja seurojen vähyyden takia tarkkaileminen on helppoa, koska joukkueet pelaavat usein keskenään ja lähiseudun pelaajat tunnetaan hyvin.

Seuran pelaajatarkkailusta ovat vastuussa seuran juniorivalmennuspäällikkö, eri ikäluokkien valmentajat, jotka seuraavat aktiivisesti vastustajien riveissä pelaavien lahjakkaiden pelaajien otteita ja raportoivat niistä seuralle. Pelaajien tarkkailussa kiinnitetään huomiota taitoon, nopeuteen ja pelin hahmottamiseen liittyviin ominaisuuksiin.

Jari Litmanen:

“Aloin pelata jalkapalloa, koska pikkupojan silmin se oli kivaa. Sellaisena olen yrittänyt sen pitää näihin päiviin asti.”

”Jos haluaa tulla hyväksi jalkapalloilijaksi tai urheilijaksi ylipäänsä, se vaatii valtavasti harjoittelua ja työntekoa.”


PK-37 - AIDOSTI YLÄSAVOLAINEN - YLPEÄSTI IISALMELAINEN

Pallo-Kerho 37 ry                                                  

Postiosoite: PL 79, 74101 Iisalmi

Toimisto: Sankarinkatu 9 A, Iisalmi

Puhelin: 044 - 37 37 370

E-mail: pk-37@pk-37.fi


Aidosti yläsavolainen - Ylpeästi iisalmelainen